tuyển thợ điện lạnh

ĐIỆN LẠNH NGUYỄN PHÁT DO NHU CẦU MỞ RỘNG THÊM ĐỊA BÀN BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỒNG NAI.
 CHÚNG TÔI CẨN TUYỂN THÊM 3 PHỤ VIỆC VÀ THỢ.
Comments